autoimmuna

autoimmuna

autoimmuna [aw-toh-i-myoon] EXEMPEL|ORD URSPRUNG adjektiv Immunologi. av eller relaterade till immunsvar av en organism mot någon av dess egna vävnader, celler eller cellkomponenter. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är de …

Read More »

autoimmun sjukdom

autoimmun sjukdom

autoimmun sjukdom ORD URSPRUNG substantiv Patologi. en sjukdom som beror på en störd immunreaktion där antikroppar produceras mot den egna vävnaden, som systemisk lupus erythematosus eller reumatoid artrit. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden …

Read More »

autoimmun hemolytisk anemi

autoimmun hemolytisk anemi

autoimmun hemolytisk anemi n. Endera av två former av hemolytisk anemi som involverar autoantikroppar mot röda blodkroppsantigener; en kall antikroppstyp, orsakad av hemagglutinerande kall antikropp; och en varmantikroppstyp, på grund av serumautoantikroppar som reagerar med patientens röda blodkroppar, med antigenspecificitet främst i Rh-komplexet. autoallergisk hemolytisk anemi Liberaldictionary.com Vad det egentligen …

Read More »

autoimmunisering

autoimmunisering

autoimmunisering [aw-toh-im-yuh-nuh-zey-shuh n, -i-myoo-] ORD URSPRUNG substantiv Immunologi. antikroppsproduktion av en organism som svar på och mot någon av dess egna vävnader, celler eller cellkomponenter. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är …

Read More »

autoimmunocytopeni

autoimmunocytopeni

autoimmunocytopeni [ô′tō-ĭm′yə-nō-sī′tō-pē′nē-ə] n. Anemi, trombocytopeni och leukopeni till följd av cytotoxiska autoimmuna reaktioner. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är de sorgligaste fraserna på engelska The American Heritage® Stedman’s Medical Dictionary …

Read More »

autoinfektion

autoinfektion

autoinfektion [aw-toh-in-fek-shuh n] ORD URSPRUNG substantiv Patologi. återinfektion av en patogen som redan finns i kroppen. infektion orsakas av överföring av en patogen från en del av kroppen till en annan. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de …

Read More »

autoinfusion

autoinfusion

autoinfusion [ô′tō-ĭn-fyōō′zhən] n. Att tvinga blodet från extremiteterna, som genom applicering av ett bandage eller tryckanordning, för att höja blodtrycket och fylla kärl i de vitala organen. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på …

Read More »

autoinokulering

autoinokulering

autoinokulering [aw-toh-i-nok-yuh-ley-shuh n] ORD URSPRUNG substantiv ympning av en frisk del med ett smittämne från en sjuk del av samma kropp. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är de sorgligaste fraserna på …

Read More »

autointoxication

autointoxication

autointoxication [aw-toh-in-tok-suh-key-shuh n] EXEMPEL|ORD URSPRUNG substantiv Patologi. förgiftning med giftiga ämnen som bildas i kroppen, som under matsmältningen. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är de sorgligaste fraserna på engelska Ursprung till …

Read More »

autojonisering

autojonisering

autojonisering [aw-toh-ahy-uh-nuh-zey-shuh n] ORD URSPRUNG substantiv Fysik. Auger effekt. Liberaldictionary.com Vad det egentligen betyder att kalla någon “rå” Kan du översätta dessa berömda fraser från emoji? Dessa är de längsta orden på engelska Dessa är de sorgligaste fraserna på engelska Ursprung till autojonisering auto-1 + jonisering Dictionary.com Unabridged Baserat på Random …

Read More »