verklighet

substantiv skoja sanningsekonomin med aktualitet L’actualité IT En respektfull och uppskattad debatt – Journal Haut-Saint-François TOP 10 des meilleures Gratis appar för suivre l’actualité

Read More »

aktualisering

substantiv handlingen eller processen av aktualisera. Psykologi. självförverkligande. n. 1824, substantiv för handling från förverkliga. Vad är självförverkligande: En definition + exempel [2018 Update] Vad är självförverkligande? – Självförverkligande – Liberalt ordboksforum Vad innebär det att vara självaktualiserad under 2000-talet? – Scott Integral Options Cafe: Undersöker utvecklingsmässiga aspekter av jaget

Read More »

faktiskt

adverb som en faktisk eller existerande faktum; verkligen. adverb som ett verkligt faktum; verkligen (som meningsmodifierare) Jag har faktiskt inte sett honom för närvarande informellt en parentes som används för att lägga till lite betoning. Jag vet faktiskt inte adv. tidigt 15c., “i själva verket i verkligheten” (i motsats till …

Read More »

faktiskt

pl n Ser fysik Varför du behöver fortsätta att jämföra dina faktiska värden med din budget – Equus Medlemsaktuella rapporter – VersionOne Community Hur man läser en budget kontra faktisk rapport Hur använder jag Harvest and Forecast för att se uppskattningar vs faktiska värden

Read More »

aktuariella

substantiv, flertal aktu·arier. Försäkring. en person som beräknar premiesatser, utdelningar, risker etc., enligt sannolikheter baserade på statistiska register. (tidigare) en registrator eller kontorist. substantiv flertal -vädur en person som är kvalificerad att beräkna kommersiella risker och sannolikheter som involverar osäkra framtida händelser, särskilt i sammanhang som livförsäkring adj. 1853, från …

Read More »

aktuariellt

substantiv, flertal aktu·arier. Försäkring. en person som beräknar premiesatser, utdelningar, risker etc., enligt sannolikheter baserade på statistiska register. (tidigare) en registrator eller kontorist. substantiv flertal -vädur en person som är kvalificerad att beräkna kommersiella risker och sannolikheter som involverar osäkra framtida händelser, särskilt i sammanhang som livförsäkring n. 1550-talet, “registrator, …

Read More »

aktuarie

substantiv, flertal aktu·arier. Försäkring. en person som beräknar premiesatser, utdelningar, risker etc., enligt sannolikheter baserade på statistiska register. (tidigare) en registrator eller kontorist. substantiv flertal -vädur en person som är kvalificerad att beräkna kommersiella risker och sannolikheter som involverar osäkra framtida händelser, särskilt i sammanhang som livförsäkring n. 1550-talet, “registrator, …

Read More »

aktiveras

verb (används med objekt), aktiverad, aktivering. att hetsa till eller gå till handling; förmå; motivera: drivs av själviska motiv. att sätta i verket; starta en process; slå på: för att aktivera en maskin. verb (tr) att sätta i handling eller mekanisk rörelse att motivera eller hetsa till handling som drivs …

Read More »

aktiverar

verb (används med objekt), aktiverad, aktivering. att hetsa till eller gå till handling; förmå; motivera: drivs av själviska motiv. att sätta i verket; starta en process; slå på: för att aktivera en maskin. verb (tr) att sätta i handling eller mekanisk rörelse att motivera eller hetsa till handling som drivs …

Read More »

aktivering

verb (används med objekt), aktiverad, aktivering. att hetsa till eller gå till handling; förmå; motivera: drivs av själviska motiv. att sätta i verket; starta en process; slå på: för att aktivera en maskin. verb (tr) att sätta i handling eller mekanisk rörelse att motivera eller hetsa till handling som drivs …

Read More »